Our services

Unmanned Mobile Robot Platform

ออกแบบและพัฒนาระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบไร้คนขับ ไม่ว่าจะใช้ในงานขนส่งพัสดุ สินค้า และงานด้านบริการ

Automation System

ออกแบบระบบอัตโนมัติขนาดเล็ก - กลาง มุ่งเน้นตอบโจทย์ความคุ้มค่าและลดต้นทุนในระบบอุตสาหกรรม

Smart IoT System

พัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับเก็บและส่งข้อมูลไปยังเซิฟเวอร์ โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย

What else we provide?

Research to Production

เพื่อพัฒนางานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง ตอบโจทย์ทั้งภาคอุตสาหกรรมและผู้ใช้ทั่วไป

Free coffee

รับให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรี สำหรับผู้มีโจทย์หรือปัญหาทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และด้าน Internet of Things

Educational

ผลิตภัณภ์เพื่อการเรียนรู้ อบรมสอนการพัฒนาและออกแบบ ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ ROS

หากคุณกำลังมองหา Solution ทาง technology

ขอคำปรึกษาได้ฟรี

รู้จักกับทีมงานของเรา

Our team

Project
Partners
Customers
Public Events

Who we are

พวกเราเป็นทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นทางเทคโนโลยีไร้คนขับ รวมไปถึงเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ โดยมีความคาดหวังที่จะผลักดันผู้ใช้และผู้ประกอบการในไทยเข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0

  • Unmanned Technology
  • Robotics & Automation Solution
  • Educational
  • Technology Consultant

About us

Anman Technology Co., Ltd. เกิดมาจากคำว่า Unmanned Technology มาจากการรวมกลุ่มของนักพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความถนัดต่างกันทั้งหมด 8 คน รวมตัวและจัดตั้งเป็น Anman Technology  (อันแมน เทคโนโลยี) โดยมีความตั้งใจที่จะเป็นบริษัทพัฒนา วิจัย และผลิตงานด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไร้คนขับ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และระบบสื่อสารไร้สาย (Internet of Thing)

Our Clients

Latest news

See all our news