Uncategorized

งานทำบุญขึ้นบริษัท

Posted on

เนื่องในวาระการขึ้นบริษัทใหม่ ของ Anman Technology Co., Ltd.  จึงได้จัดทำบุญใหญ่ โดยประกอบตามพิธีกรรมทางศาสนา ถวายเครื่องภัตตาหารแก่พระสงค์ 9 รูป และพิธีเจิมป้ายบริษัทเพื่อเป็นสิริมงคล โดยภายในงานได้นำ “น้องตั้งตัว” ช่วยเสริฟอาหารให้กับแขก เพื่อสร้างสีสันภายในงาน

Technology

StartUp Thailand

Posted on

ทีมงานของ Anman Technology Co., Ltd. ได้เข้าร่วมงาน StartUp Thailand 2018 และได้รับรางวัลชมเชย จึงได้มีโอกาสเข้าจัดแสดงบูธโชว์ผลงานภายในงาน StartUp Thailand ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ในชื่อ “Aunchan:: Universal Robot Platform”  

Work

Digital Thailand Big Bang 2018

Posted on

Anman Technology Co., Ltd. ได้ร่วมมือกับ สมาคม TARA นำหุ่นยนต์เพื่อจัดแสดงในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่โครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก หรือ EECi ภายใต้นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0