สอนติดตั้ง ROS Melodic ด้วย Script
บทความสอนการติดตั้ง ROS Melodic ลงบน Ubuntu 18.04 โดยใช้ Script
10 November, 2019 by
สอนติดตั้ง ROS Melodic ด้วย Script
Liew Wuttipat
| No comments yet

บทความนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการติดตั้ง ROS Melodic ลงบน Ubuntu Bionic (18.04) กัน เราจะติดตั้งโดยใช้ Script เพื่อความรวดเร็ว

ถ้าหากใครยังไม่ได้ลง Ubuntu ก็สามารถไปดูวิธีการติดตั้งได้ที่ How to install Ubuntu

มาเริ่มกันเลย

 1. โหลด Script ลงมาไว้ที่เครื่องของเรา โดยให้เราเปิด Terminal ขึ้นมา แล้วพิมพ์คำสั่งว่า

  $ wget https://raw.githubusercontent.com/AnmanTechnology/ros_tools/master/melodic/install_ros_melodic.sh 

 2. หลังจากเราโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็มาอัพเดตแพกเกจโดยใช้คำสั่ง

  $ sudo apt update && sudo apt upgrade -y


 3. ถึงเวลาติดตั้ง ROS แล้ว โดย Script ตัวนี้จะติดตั้งแบบลงทุกอย่างครบไปเลย เช่น ROS, rqt, RViz, Gazebo ส่วนแพกเกจที่เราจะใช้งานเพิ่มเติมเราสามารถติดตั้งภายหลังได้ ตอนนี้เรามาใช้คำสั่ง

  $ sudo chmod +x ./install_ros_melodic.sh
  $ ./install_ros_melodic.sh


  กดปุ่ม Enter แล้วรอหน่อยสักพักนึง ไฟล์ script จะทำการติดตั้งทุกอย่างให้เราเอง
หลังจากติดตั้งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย โดยไม่มีปัญหาอะไร เพื่อทดสอบว่า ROS ใช้งานได้หรือยัง ให้ใช้คำสั่ง

$ roscore

ถ้าได้แล้ว แสดงว่าเราสามารถติดตั้ง ROS เสร็จสิ้น และสามารถใช้งาน ROS ได้ทันที

Sign in to leave a comment